close

ЧЕМШИР ДИВ – Бодлив залист, миши чемшир (Ruskus aculeatus L.)

Приложение:  За лечение на хемороиди и заболявания на пикочоотделителните пътища.

Действие: Диуретично и противовъзпалително.