close

ЗЛАТЕН ДЪЖД - Жълта акация ( Laburnum anagyroides Medic.)

Приложение: При задушаване, отравяне, след наркоза. Използва се за  получаване на препарат за отказване от тютюнопушене.

Действие: Възбужда дихателния център в продълговатия мозък, като дишането се ускорява и задълбочава. Повишава кръвното налягане.

Билката е отровна!